Neden Fiber Optik Kablo Tercih Edilmelidir?

1Geniş Band Aralığı
Yapıları gereği optik frekanslar daha geniş bant genişliklerisağladıkları için, fiber sistemler daha büyük bir kapasiteye sahiptir.Metalik kablolarda, iletkenler arasında kapasitans ve iletkenlerboyunca indüktans meydana gelir. Bu özellikler metalik kabloların, bantgenişliklerini sınırlayan alçak geçiren filtreler gibi hareketetmelerine neden olur.
2Kanal Başına Maliyetin Düşük Olması
Kabloların hafif ve ucuz olması, bant genişliğinin uzaklık çarpanın büyük, yineleyici aralıklarının uzun ve aktif cihaz değiştirilerek kanal sayısı arttırılabildiğinden maliyet düşmektedir. Aynı kapasiteli bakır iletkene göre; Mbps başına iletişim maliyeti ucuzdur.
3Bilgi Çalınmasının Güçlüğü
Optik fiber damardan bilgi çalabilmek için kabloyu kesip sisteme bağlamak gereklidir. Böyle bir yöntemde anında tespit edilir.
4Elektromanyetik Etkiden Bozulmama
Bakır iletkenli ve diğer iletim sistemleri manyetik etkiden bozulurken optik iletimde bozulma yoktur. Yüksek gerilim iletkenlerinin yanından dahi fiber kablo çekilse fiber optic kablo üzerinde enerjinin olumsuz bir etkisi olamaz ve iletişimde sorun yaşanmaz.
5Karışma ( Diyafoni ) Olmaması
Optik iletimde sinyaller fiber damar dışına taşmaz. Fiber kablolar, yıldırımın, elektrik motorlarının, floresan ışığın vediğer elektriksel gürültü kaynaklarının neden olduğu statik karışmadan etkilenmezler, Oysa bu durum bakır kabloda crostallk adını verdiğimiz sinyal karışmasına neden olurken, fiber optic kablolarda Kıvrımlardan dolayı sinyaller damar dışına taşarsa bile diğer damarlara girip onları etkilemez. Bu nedenle karışma yoktur. Bunun bir nedeni de, fiber optiklerin elektrik iletmeme özelliğidir. Ayrıca, fiber kablolar enerji yaymazlar; dolayısıyla,diğer iletişim sistemleriyle girişime yol açmaları mümkün değildir. Bu özellik, fiber sistemleri askeri uygulamalara çok uygun hale getirir.
6Elektriksel Yalıtım
Optik fiberler elektriksel bakımdan yalıtkan maddelerden yapılmış olduğundan uçlar arasında tam bir elektriksel yalıtım sağlar. Ayrıca kırılma ve kopmalarda kıvılcım çıkarmamaktadır ,Bu özellik patlayıcı veya yanıcı parlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda güvenle iletişim kurmak için fiber kabloyu ideal hale sokar aynı zamanda dar bantlı sistemler ve kapalı devre televizyon sistemleri içinde çok uygundur.
7Değişik Çevre Koşullarına Uyum Sağlaması
Isıya ve aşırı soğuk ortamlara dayanaklı fiber damarlar (+500’Cye kadar )üretilmiştir. Bu nedenle bakır iletkenli kabloların kullanılamadığı ortamlarda güvenlikle kullanılmaktadır.
8Tesis Kolaylığı
Optik fiber kablolar küçük çaplı (12 damarlı kablonun çapı 17mm) ve hafif oluşları nedeniyle tesisleri kolaydır. Örneğin bakır iletken (0,6mm2) 3kg/km fiber damar 0.05) olması ek0.05km 40,05 veya 230-50gr/km makara boylarının uzun (1.5 sayısını azaltmakta kablo kesiti küçük olduğundan aynı gözden birçok kablonun çekilmesi sağlanmaktadır. Kablo tesisinin kolaylılığına karşın ek ve bakım için kullanılan malzemeler oldukça pahalı olduğundan tesis ve ek yapımının uzman kişilerce özenle yapılması gerekir.
9Yerel(Abone)Dağıtım Şebekesinde Kullanılması
ISDN* uygulamalarının gündeme gelmesiyle birlikte fiber optik kablolar artık abonenin evine kadar tesis edilebilir hale gelmiştir. Bu amaca yönelik arazi tipi donatım ve kablo dağıtımının yaygın olarak kullanıldığı İsveç, Almanya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerde Yerel İletişim Ağı Şebekeleri (LAN, Local Area Network) pilot uygulamalarına başlamış olup eve kadar fiber uygulamaları yapılamaktadır. 1984 yılından beri Japonya’da abone çevrimleri de kullanılmaktadır.

Optik Fiberlerin Kullanım Alanları Nedir?

1Haberleşme Sistemleri
Zayıflamanın az , bant genişliğinin büyük , kanal başına düşen maliyetlerin düşük olması nedeniyle uzun mesafeli büyük kapasiteli haberleşme sistemlerinde ve orta mesafeli düşük kapasiteli sistemlerde kullanılması tercih sebebidir .
2Santraller
Hem örneksel hem sayısal iletime olanak sağlaması ve geniş bantlı servis verilebildiğinden özellikle santraller arası bağlantılarda kullanılabilir .
3Bina İçi İletişim Sistemleri
Düşük kayıp, yüksek hız nedeniyle bina içlerindeki iletim sistemlerinde ( Plastik fiberlerle ) kullanılabilir .
4CCTV
Kapalı devre televizyon sistemlerinde kullanılmaktadır.
5Veri İletimi
Fiber optik sistemler veri iletiminde tercih sebebi olmuştur .
6Cihazlar Arası İletişim
Elektronik aygıtların birbiriyle bağlantısında kullanımaktadır .
7Havacılık
Havacılık alanında , ( Radarlar ) yüksek hız gerektiren aygıtlar arası ve uçak iç donanımlarında kullanılmaktadır .
8Demiryolları
Demiryolu elektrifikasyon ve sinyalizasyon uygulamalarında kullanılmaktadır .
9Yüksek Gerilim
Yüksek gerilim iletkenlerinin içine fiber damarlar yerleştirilerek iletkenlerin, enerji taşırken aynı anda haberleşmeyi de sağlamasında kullanılabilir .
10Trafik
Trafik denetim ( kontrol )sistemlerinde kullanılmaktadır .
11Askeri Kullanım
Askeri haberleşme sistemlerinde kullanılmaktadır .
12Reklamcılık
Reklam panolarında kullanılmaktadır .
13Tıp
Tıp alanında kullanılan aygıtlarda kullanılmaktadır .
14Nükleer Santraller
Nükleer enerji santralleri ve radyoaktif ışınların iletişimi bozduğu yerlerde kullanılmaktadır .

Fiber Optik Kablo Çeşitleri

1TIGHT - BUFFERED ( Sıkı Kılıflı )
Sıkı kılıflı fiberler genellikle bina içlerinde , serbest tüplü fiberler de açık ortamlarda kullanılırlar . Sıkı kılıflı fiberlerde kılıf malzemesi doğrudan fiberin üzerine kaplanmıştır . Tek fiberli sıkı kılıflı kablolar , bir şebekedeki cihazları bağlamak yada harici kabloları bina içindeki terminallere bağlamak amacıyla üretilen kısa atlama kabloları için uygundur . Çok fiberli sıkı kılıflı kablolar ise site yada kampüs benzeri yerleşkelerde binalar arası bağlantılarda kullanılır . Fiberin sıkı kılıf yöntemi ile kılıflanması , her bir fiberin yerleştirilmesi , connector adaptasyonu ve bazı benzeri işlemlerde fiberi koruyan bir kablo yapısı sağlamaktadır .
2. LOOSE - TUBE ( Serbest Tüp )
Serbest tüplü kablo tasarımında , optik fiberler plastik tüplerin içinde yer almaktadır . Fiberin uzunluğu tüpün uzunluğundan daha fazla olmakta , böylece fiber kablo döşenmesi esnasındaki gerilmelerden ve çevresel yüklerden korunmaktadır . Bu kabloları sağlamlaştırmak için tüpler ya bir yalıtkan malzeme ile sarılmakta yada bükülmeyi engellemek üzere kablonun merkezinde çelik bir tel bulunmaktadır .
3GEL - FILLED LOOSE - TUBE ( Jel Dolgulu Serbest Tüp )
Jel dolgulu serbest tüplü kablolarda , tüp içine su girmemesi için bir jel ile doldurulmuştur . Jel yerine özel tozların kullanıldığı kablolar da bulunmaktadır .